Za Stručnu Javnost

Fast & Fixed

  • -

Category : Za Stručnu Javnost


Sky Locator ®

  • -

Category : Za Stručnu Javnost

Mnoge naučne studije pokazale su da je u starijoj životnoj dobi protetsko zbrinjavanje često nezadovoljavajuće. Proteze drže slabo ili uopšte ne drže u 70% slučajeva.

detaljnije

miniSky

  • -

Category : Za Stručnu Javnost

Implantati sa redukovanim dijametrom su veoma popularni u implantologiji

detaljnije

Sky esthetic line

  • -

Category : Za Stručnu Javnost

Zahtevi pacijenata za estetikom znatno su porasli poslednjih nekoliko godina. Individualna izrada abatmenta znatno olakšava ispunjavanje takvih zahteva. Zahtevi hirurga i protetičara veoma su suprotni, ali ih je u ovome procesu potrebno uravnotežiti.

detaljnije