Za stručnu javnost

May 18, 2020

Blue SKY

Zahvaljujući svom modernom dizajnu Blue SKY bone level implant idealan je za izokrestalnu implantaciju, kako za odloženo tako i za imedijatno opterćenje po bredentovom konceptu Fast&Fixed. […]
May 12, 2020

Narrow SKY

Narrow SKY je implant namenjen za restauraciju pojedinačnog zuba sa uskim alveolarnim grebenom, ili restauraciju mostom u vilicama sa opsežnom atrofijom kada želimo da izbegnemo augmentaciju. […]
January 15, 2017

Sky Locator ®

Mnoge naučne studije pokazale su da je u starijoj životnoj dobi protetsko zbrinjavanje često nezadovoljavajuće. Proteze drže slabo ili uopšte ne drže u 70% slučajeva. Sky […]
January 10, 2017

miniSky

Implantati sa redukovanim dijametrom su veoma popularni u implantologiji miniSky – Stabilnost čak i u atrofiranoj kosti MiniSky implanti omogućavaju konvencionalnim protezama da stoje čvrsto i […]
January 5, 2017

Sky esthetic line

ahtevi pacijenata za estetikom znatno su porasli poslednjih nekoliko godina. Individualna izrada abatmenta znatno olakšava ispunjavanje takvih zahteva. Zahtevi hirurga i protetičara veoma su suprotni, ali […]